Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Erfstelling

Een erfstelling is een vast deel of percentage van uw vermogen dat aan een of meerdere erfgenamen wordt toegewezen. Als u het Reumafonds als een erfgenaam opneemt in uw testament krijgt het fonds na aftrek van de legaten en na aftrek van alle kosten (bijvoorbeeld nog te betalen rekeningen, de kosten van de uitvaart, eventuele belastingschuld) het procentuele aandeel dat u aan het Reumafonds heeft toegekend. U kunt het Reumafonds met andere personen of met andere goede doelen opnemen, maar natuurlijk ook als enig erfgenaam. U kunt het ook zo regelen dat pas na het overlijden van uw partner het Reumafonds begunstigde wordt. Uw partner hoeft dan niets te regelen.

 

Denkt u na over uw testament?

Ons Servicebureau Schenken en Nalaten reikt u de helpende hand.

Doneer online

Uw gift is hard nodig. Helpt u ons?

Aanmelden Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lopende onderzoeken en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot reuma.

Wat weet u van reuma?