Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Periodieke schenking

Steun onze strijd tegen reuma

De strijd tegen reuma vergt doorzettingsvermogen en toekomstvisie. Al vele jaren investeren we in wetenschappelijk onderzoek en maken we ons sterk voor een beter leven voor mensen met reuma. De afgelopen decennia hebben mensen met reuma hiervan de vruchten mogen plukken. Door betere behandelingen hebben minder mensen vergroeide gewrichten. Ook zijn minder mensen afhankelijk van een rolstoel. Maar ook al is reuma daardoor minder herkenbaar, er is nog steeds geen enkele vorm van reuma werkelijk te genezen. Daarom gaat onze strijd onverminderd door.

Steun ons
Om deze strijd te winnen, zijn we afhankelijk van uw giften. Steunt u ons voor meerdere jaren via een overeenkomst? Dan kunnen wij de financiering van langlopend onderzoek goed plannen. Dit brengt de oplossing van reuma sneller dichterbij.

Schenken veranderd
Per 1 januari 2014 zijn de belastingregels rond schenken via periodieke giften veranderd. Alle periodieke giften die u via bijgevoegde onderhandse overeenkomst geeft, zijn fiscaal aftrekbaar. In zijn geheel.

Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Uw gift is een periodieke gift als:
• u de gift hebt laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met het Reumafonds;
• u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar het Reumafonds;
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar ons. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden;
• wij mogen als fonds geen tegenprestatie geven.
Uitgebreide informatie over de voorwaarden vind u op de site van de belastingdienst. Wij adviseren u deze goed door te lezen.

LET OP:

De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.

Zo eenvoudig werkt het
De belastingdienst heeft formulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U vindt ze in het kader rechts op deze pagina.

  1. Print de schenkingsovereenkomst voor u als schenker als ook de schenkingsovereenkomst voor het Reumafonds. Vul beide formulieren in;
  2. Print het machtigingsformulier voor u als schenker als ook het machtigingsformulier voor het Reumafonds. Vul beide formulieren in;
  3. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap dan dient u beiden de overeenkomst te ondertekenen;
  4. Controleer of de benodigde handtekeningen zijn gezet;
  5. Stuur de schenkingsovereenkomst in zijn geheel, zowel het gedeelte Exemplaar voor de schenker als ook Exemplaar voor de ontvanger, samen met het gehele machtigingsformulier (beide delen) naar ons:

Reumafonds
t.a.v. mw. mr. M. Westra
Antwoordnummer 45276
1040 WD Amsterdam

Wij vullen de schenkingsovereenkomst aan met onder meer een transactienummer, RSIN-nummer en incassant-ID. U ontvangt de ingevulde schenkingsovereenkomst per post van ons retour.

Bewaar deze overeenkomst in uw administratie. De belastingdienst kan er om vragen. De periodieke gift is aftrekbaar gedurende de looptijd van de schenkingsovereenkomst. U dient uw gift jaarlijks te melden in de aangifte inkomstenbelasting.

Extra informatie
• Bij schenkingsbedragen boven € 1.500,- per jaar , kunt u -indien gewenst- op onze kosten een notariële akte laten opmaken.

• Wilt u geen gebruik maken van het machtigingsformulier? Zou u dan zo vriendelijk willen zijn, om in een begeleidend schrijven aan te geven op welke manier u de gift wilt geven (overmaking per maand/kwartaal/halfjaar/jaar).

• Wij sturen u de formulieren als u dat wenst ook per post of e-mail toe. Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? U kunt ons op werkdagen bellen via 020 589 64 75 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur). Of stuur een e-mail naar donateurs@reumafonds.nl.

Doneer online

Uw gift is hard nodig. Helpt u ons?

Belastingvoordeel

Het Reumafonds is een ANBI

Het Reumafonds is een ANBI De Belastingdienst heeft het Reumafonds aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. En het Reumafonds hoeft bij betalingen aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen.

Wat weet u van reuma?