Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Alternatieve behandeling

Als u niet tevreden bent

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling. U kunt een klacht indienen als u vindt dat een behandelaar niet doet wat hij belooft.

Als u ontevreden bent over de alternatieve behandelaar of behandeling, bespreek dit dan eerst met degene die u behandelt.

Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsorganisatie van de behandelaar. Of neem contact op met de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

Alternatieve behandeling (pdf)

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?