Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

School

Als uw kind extra aandacht nodig heeft

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als er sprake is van een chronische aandoening.

Als uw kind door de chronische ziekte achterop dreigt te raken met de lesstof, zal de school met u als ouders/verzorgers in gesprek gaan. De leerkracht bespreekt met u hoe uw kind het best geholpen kan worden om bij te blijven met de lesstof. Als deze hulp onvoldoende blijkt, wordt aan u als ouders/verzorgers toestemming gevraagd om de hulpvraag binnen het Zorgteam op school te bespreken. Voor meer informatie over het Zorgteam kunt u terecht bij de intern begeleider.

Kan uw kind door de ziekte langdurig niet naar school?
Dan houdt het recht op onderwijs. Dat is bij wet geregeld. Deze wet heet "Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen" (WOOZL) en geldt voor zowel leerlingen die in het ziekenhuis zijn opgenomen als voor leerlingen die langdurig ziek thuis zijn. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van uw kind. U leest meer over de WOOZL op de website passendonderwijs.nl.

De school staat er niet alleen voor en kan ondersteuning vragen aan de consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (cozl). Deze hulp is gratis. De ondersteuning voorkomt of beperkt een leerachterstand en bevordert het sociale en emotionele welzijn van uw kind.

Wat doet de consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen?

  • Geeft onderwijs en begeleiding van uw kind thuis, in het ziekenhuis en op school
  • Geeft de leerkracht van uw kind advies over onderwijs aan zieke kinderen
  • Geeft informatie over de ziekte en de mogelijke gevolgen aan de leerkracht, ouders en kind voor de schoolprestaties
  • Brengt mede met de school in kaart welke onderwijsbehoefte uw kind heeft
  • Geeft informatie over ICT-hulpmiddelen
  • Verkent samen met de school welke mogelijkheden er zijn tot het verzorgen van onderwijs


Met deze ondersteuning krijgt uw kind het onderwijs dat aansluit bij wat hij/zij kan en raakt hij/zij minder snel achterop met de lesstof. Meer informatie hierover vindt u op op de website landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs.

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?