Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Werk

Een uitkering als u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt

Als u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en u heeft geen inkomen uit werk dan zijn er mogelijkheden om een uitkering te ontvangen, zoals een WW- of een bijstandsuitkering.

Werkloosheidswet
Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent en door uw aandoening werkloos wordt, kunt u misschien aanspraak maken op een Werkloosheidswet-uitkering (WW). Meer informatie over de WW-uitkering vindt u op de website van het UWV.

Bijstandsuitkering
Heeft u geen uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid, en ook geen recht (meer) op een WW -uitkering?

Dan kunt u mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen.
Deze biedt mensen een inkomen als ze zelf onvoldoende inkomen en vermogen hebben. U vraagt de bijstandsuitkering aan bij uw gemeente.

Andere uitkeringen
Naast de bijstand zijn er verschillende andere uitkeringen die speciaal bestemd zijn voor 50- of 60-plussers of bijvoorbeeld voor mensen die in het verleden zelfstandige waren. Ook zijn er per gemeente mogelijkheden voor eenmalige toeslagen als u bijvoorbeeld langdurig een laag inkomen heeft of een studie wilt gaan volgen. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid of neem contact op met uw gemeente.

 

Bestel de brochure

Wilt u meer weten over reuma en werk?

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?