Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Werk

Hoeveel krijgt u?

De hoogte van uw uitkering hangt af van het werk dat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog kunt doen. En hoeveel u met dat werk zou kunnen verdienen.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt
Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen uitkering. U kunt in dat geval volgens het UWV gewoon aan het werk blijven bij uw eigen of een andere werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe u dat het beste kunt doen. Als u niet bij uw werkgever kunt blijven, moet hij u helpen ergens anders aan de slag te komen. Lukt dit niet? Dan kan uw werkgever een ontslagvergunnning aanvragen bij het UWV. Dan komt u misschien in aanmerking voor een werkeloosheidsuitkering (WW).

Gedeeltelijk arbeidsgeschikt
Bent u volgens het UWV tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt, dan bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt. U valt dan onder de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Hoe hoog uw uitkering in dat geval is, hangt af van hoe lang u gewerkt heeft, hoeveel u verdiende en hoeveel u nu (theoretisch) kunt verdienen.

Volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel
Als u volgens het UWV minder dan 20% van uw oude loon kunt verdienen, dan bent u (bijna) volledig arbeidsongeschikt. Als u nog kans heeft om te herstellen, dan valt u onder de WGA-regeling. Afhankelijk van uw situatie krijgt u een bepaald percentage van uw laatstverdiende loon eventueel aangevuld met wat u zelf nog kunt verdienen. U zult elk jaar opnieuw gekeurd worden.
 
Volledig arbeidsongeschikt zonder kans op herstel
Als u minder dan 20% van uw oude loon kunt verdienen en weinig of geen kans heeft om te herstellen, dan bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. U valt dan onder de IVA-regeling. IVA staat voor Inkomensverzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. Tot u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u 75% van uw laatstverdiende loon.

Een WAO-uitkering
Misschien ontvangt u vanwege arbeidsongeschiktheid een WAO-uitkering. De WAO geldt alleen nog voor werknemers die voor 1 januari 2004 langdurig ziek zijn geworden en die minimaal 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard. U kunt een herbeoordeling krijgen als uw situatie verandert of als het UWV denkt dat die in de toekomst kan veranderen, bijvoorbeeld als uw gezondheidssituatie verbetert of verslechtert. U kunt ook zelf om een herbeoordeling vragen. Een herkeuring kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

De WAO-uitkering wordt uitgevoerd door het UWV. U houdt deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet. De uitkering loopt tot u de AOW-leeftijd bereikt.

Toelage als u  arbeidsongeschikt bent
Bent u 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard en heeft u om die reden een uitkering van het UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering)? Dan ontvangt u automatisch een jaarlijkse toelage. Het UWV maakt dit bedrag jaarlijks in september aan u over. De toelage is aan voorwaarden gebonden.
Heeft u vragen over deze jaarlijkse toelage of wilt u weten of u hier recht op heeft? Neemt u dan contact op met het UWV.

Lees meer over deze toelage als u arbeidsongeschikt bent op uwv.nl.

Bestel de brochure

Wilt u meer weten over reuma en werk?

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?