Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Werk

Eigen bedrijf en inkomen bij ziekte

Als u een eigen bedrijf heeft, gelden voor u andere regels dan voor iemand in loondienst.

U krijgt bijvoorbeeld niet doorbetaald bij ziekte en u kunt niet zomaar een uitkering aanvragen als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt. Dat laatste is alleen mogelijk als u daarvoor een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten heeft bij het UWV of een verzekeringsmaatschappij.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Als u (door uw aandoening) financiële problemen krijgt, kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Uw gemeente kan u dan ondersteunen met bijvoorbeeld een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
Als u meer dan drie jaar als zelfstandige gewerkt heeft en u bent 55 jaar of ouder, dan valt u misschien onder de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Dat betekent dat uw gemeente, als u niet voldoende verdient om van te leven, uw inkomen kan aanvullen tot bijstandsniveau. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u navragen bij uw gemeente.

Broodfonds
Wordt u als zelfstandig ondernemer ziek, dan heeft u tijdelijk geen inkomen. U wilt dat risico graag goed afdekken. Dit kan door deel te nemen aan een broodfonds. In een broodfonds ondersteunen meerdere zelfstandig ondernemers elkaar financieel op vrijwillige en gelijkwaardige basis. Om deel te nemen moet u wel langer dan 1 jaar ondernemer zijn. Kijk voor meer informatie op broodfonds.nl.

Bestel de brochure

Wilt u meer weten over reuma en werk?

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?