Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Werk

Uw gemeente en het vinden van werk

De Participatiewet is een regeling die is gemaakt met de bedoeling om mensen met een beperking aan werk te helpen.

Of de Participatiewet op uw situatie van toepassing is, is afhankelijk van uw situatie.

Voor wie is de Participatiewet bedoeld?
Heeft u een bijstandsuitkering of bent u na 1 januari 2015 niet toegelaten tot de Wajong, maar heeft u wel een chronische aandoening of beperking? Dan krijgt u hulp vanuit uw gemeente bij het vinden van werk dat bij u past. Deze hulp is geregeld in de Participatiewet.

De Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is per 1 januari 2015 opgegaan in de nieuwe Participatiewet.  Er stromen geen nieuwe mensen meer in in de Wsw. Heeft u al werk via de Wsw? U houdt de rechten en plichten die u nu ook heeft.

Wat doet de gemeente om u aan werk te helpen?
Er zijn afspraken met werkgevers over meer banen voor mensen die een chronische aandoening of een beperking hebben. Daarnaast kan de gemeente aanpassingen op uw werkplek betalen. Ook wil de gemeente uw werkgever en u een steuntje in de rug bieden als u risico loopt dat u door uw reuma niet kunt werken. De gemeente kan uw werkgever dan een zogenaamde no-riskpolis aanbieden. Dit houdt in dat uw gemeente de loonkosten aan uw werkgever compenseert als u ziek wordt.

Waar kunt u terecht met vragen?
Ontvangt u een uitkering van de gemeente en heeft u door uw reumatische aandoening een beperking om te werken? Dan kunt u met vragen over hulp bij re-integratie terecht bij uw gemeente en bij het Regionale Werkbedrijf. In Nederland zijn 35 Regionale Werkbedrijven. Het Regionale Werkbedrijf ondersteunt mensen die een arbeidsbeperking hebben om aan werk te komen. Vraag bij uw gemeente waar u het Regionale Werkbedrijf bij u in de buurt vindt.


 

Bestel de brochure

Wilt u meer weten over reuma en werk?

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?