Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Werk

Op zoek naar een baan

Wanneer vertelt u bij een sollicitatie iets over uw reuma? Heeft u het recht om erover te zwijgen, of de plicht om er over te vertellen? Soms vraagt de werkgever naar uw gezondheid, of krijgt u te maken met een aanstellingskeuring. De werkgever heeft zich daarbij aan regels te houden, want keuren is niet een vanzelfsprekend iets.

Vertelt u iets over uw aandoening?  
Als u gaat solliciteren, bent u niet verplicht te melden dat u reuma heeft. En de werkgever waar u solliciteert mag u geen vragen stellen over uw gezondheid of ziekteverleden, u hoeft deze dan ook niet te beantwoorden.

Er is een belangrijke uitzondering. Als u inschat dat u door uw aandoening ongeschikt bent voor de functie, dan bent u verplicht om dat te vertellen. U kunt dit inschatten aan de hand van de informatie die de werkgever over de functie en de erbij behorende taken geeft (o.a. in de functieomschrijving). Verzwijgt u uw ziekte in dit geval toch, dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op loon tijdens ziekte of de voortzetting van uw dienstverband.

Als u niet verplicht bent uw ziekte te melden, kunt u er alsnog voor kiezen uw reumatische aandoening zelf ter sprake te brengen. Bijvoorbeeld om 'gaten' in uw cv te verklaren. Of als u solliciteert vanuit een WIA-uitkering en u uw toekomstige werkgever wilt wijzen op financiële voordelen die hij heeft om u in dienst te nemen.

Aanstellingskeuring
Als u naar een baan solliciteert, kan het gebeuren dat u met een aanstellingskeuring te maken krijgt. Bij de meeste banen is zo'n keuring echter onnodig of zelfs verboden. 

Een aanstellingskeuring mag alleen worden verricht als u, voor de uitoefening van de functie, aan bepaalde medische eisen moet voldoen. Het gaat dan om eisen die voorkómen dat u tijdens uw werk risico's loopt voor uw gezondheid of veiligheid of die van anderen. Voorbeelden zijn beroepen zoals brandweerman, piloot of militair.
Een keuring mag alleen door een bedrijfsarts  worden gedaan, en kan bestaan uit het invullen van een vragenlijst.

Wordt u bij een sollicitatie opgeroepen voor een keuring, en heeft u twijfel of dit is toegestaan? U kunt informatie en advies inwinnen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Of lees hun brochure 'Nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet!'.

 

 

 

 

Bestel de brochure

Wilt u meer weten over reuma en werk?

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?