Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Aanvullend onderzoek

Wat wordt gemeten?

Urineonderzoek kan helpen bij het stellen van een diagnose. Er wordt gekeken naar stoffen die in de urine aanwezig zijn. Daarbij wordt nagegaan in hoeverre de hoeveelheden afwijken van de normale waarden.

Bepalingen bij reuma

Als uw arts vermoedt dat u een vorm van reuma heeft, kunnen bepalingen in de urine helpen bij het stellen van de juiste diagnose. Het gaat dan onder andere om calcium, fosfaten, urinezuur en kalium. Als het sediment wordt onderzocht, bekijkt uw arts of de hoeveelheid van deze stoffen in uw urine afwijkt van de hoeveelheid die normaal is. Ook bekijkt uw arts of er stoffen zijn die niet in de urine thuishoren.

Verhoogde waarden
Bij jicht kan bijvoorbeeld een verhoogd urinezuurgehalte in de urine worden gemeten.

Het onderzoek
Volg de instructies voor het opvangen, bewaren en inleveren van de urine goed op. Zo helpt u mee aan een goed verloop van het onderzoek. De uitslag van het onderzoek kan onzuiver zijn als urine bijvoorbeeld te lang op een te warme plaats staat. Ook urine die is opgevangen tijdens de menstruatie kan een onjuiste uitslag geven.

Uw arts bepaalt of een urineonderzoek bij u noodzakelijk is.

Aanvullend onderzoek (pdf)

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?