Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Ondersteuning bij uw klacht

Hulp bij uw klacht

Hoe dient u een klacht in en bij wie? Hoe maakt u het onderscheid tussen een klacht en een bezwaar? Er bestaan vele instanties en de regels zijn lastig. Heeft u een probleem met een zorg- of dienstverlener of een instantie? Vraag eerst om advies welke weg u het beste kunt bewandelen.

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft u advies welke stappen u kunt zetten en waar u met uw klacht terecht kunt. Of stel uw vraag telefonisch aan Rijksoverheid: T 1400. Ook op de website van Rijksoverheid leest u meer.

Daarnaast kunt u advies inwinnen of hulp krijgen bij het schrijven van uw klacht bij:

• Het juridisch loket
• Een sociaal raadsman: deze vindt u op sociaalraadslieden.nl
• Uw eigen rechtsbijstandsverzekeraar

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?