Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Waar kunt u terecht

Waar dient u een klacht in?

Bent u ontevreden over de behandeling door of de communicatie met een medewerker van een instelling of een zorg- of hulpverlener? U kunt de volgende stappen zetten om het probleem op te lossen.

Verschil tussen klacht en bezwaar
Een klacht richt zich op de wijze waarop u bent geholpen of behandeld. Een klacht is niet hetzelfde als een bezwaar. Bent u het oneens met een beslissing van bijvoorbeeld uw gemeente of het UWV, dan kunt u bezwaar maken. U maakt dan bezwaar tegen het officiële besluit dat u heeft ontvangen in een brief van de instantie. Klik hier als u meer wilt weten over het verschil tussen een klacht en een bezwaar.

Een klacht? Eerst een gesprek
Als u een klacht heeft bespreek deze dan eerst met uw zorg- of hulpverlener of de medewerker zelf. Soms is er sprake van een misverstand. In een gesprek lukt het vaak om het misverstand uit de weg te ruimen.

Klacht in de zorg
Heeft u een klacht over bijvoorbeeld uw arts, en blijft u na zo'n gesprek met de klacht zitten? Elke zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris die tussen u en uw zorgverlener of behandelaar kan bemiddelen.

Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u uw klacht bij de klachtencommissie indienen. Deze commissie zal uw klacht onderzoeken en een uitspraak doen, zodat de zorginstelling verbeteringen kan aanbrengen. Het is goed om u te realiseren dat uw zorginstelling niet verplicht is om de uitspraak van de klachtencommissie over te nemen. Op de website van de regionale zorgbelangorganisatie kunt u de klachtencommissie bij u in de buurt vinden.

Klacht over uw zorgverzekeraar
Heeft u een klacht over uw zorgverzekeraar? Neem contact op met de klantenservice van uw zorgverzekeraar. Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ).

Overheidsinstanties
Heeft u een klacht over de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 die uw gemeente uitvoert? Of over een andere overheidsinstelling, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het UWV? Met deze klachten kunt u allereerst terecht bij degene over wie u een klacht heeft. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman. Deze kan adviseren welke weg u verder kunt bewandelen.

Meer informatie
Wilt u advies over het indienen van een klacht? Het landelijk meldpunt zorg helpt u op weg.

Wilt u niet alleen advies maar ook hulp bij het schrijven van uw schriftelijke klacht? Lees hier waar u deze hulp kunt krijgen.

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?