Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning als u reuma heeft

Reuma maakt dat u medische of verpleegkundige zorg nodig heeft, of bijvoorbeeld hulp in huis. Uw behoefte aan zorg is heel persoonlijk. Waar kunt u terecht voor deze zorg en hoe is die geregeld?

Hoe vindt u de weg?
Wilt u weten hoe zorg of ondersteuning voor u is geregeld? Op regelhulp.nl vindt u informatie over waar u moet zijn met welke zorgvraag.

Op de website van de belangenorganisatie IederIn leest u actuele informatie over zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, zoals reuma.

Zorg hoeft u niet altijd in natura te krijgen. Als u een persoonsgebonden budget (pgb) onvangt, koopt u met dat geld zelf uw zorg in. Met vragen over het persoonsgebonden budget kunt u terecht bij Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb, of bij IederIn.  

Hulp bij aanvragen
Wie helpt u bij het aanvragen van zorg of ondersteuning? Het is mogelijk om u hierbij te laten adviseren of te begeleiden. Er bestaan verschillende mogelijkheden:

  • Vraag bij uw gemeente naar de zogeheten cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is een medewerker van de gemeente die u helpt bij het aanvragen van ondersteuning die uw gemeente biedt. U kunt informatie krijgen over uw eigen gemeente op samenwmo.nl.
  • Uw eigen zorgverzekeraar geeft u advies en informatie als het gaat om zorg die valt onder de vergoedingen uit de basisverzekering of uw aanvullende verzekering. Op de website van uw zorgverzekeraar vindt u vaak informatie. Of neem voor een persoonlijk advies contact op met hun klantenservice.
  • Het maatschappelijk werk helpt u bij het regelen van zorg en ondersteuning en het doen van aanvragen. U vindt een maatschappelijk werker bij de Stichting Mee of het Algemeen Maatschappelijk Werk in uw gemeente of in het ziekenhuis.

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?