Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Paget, botziekte van

Goede behandeling remt ziekte af

Als de botziekte van Paget goed wordt behandeld met medicijnen, dan kan dit de ziekte tot volledige stilstand brengen. Daarmee wordt de kans kleiner dat uw bot breekt of vervormt. Ook het verminderen van uw pijnklachten is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Ziekteproces afremmen
De botziekte van Paget is nog niet te genezen. Een goede behandeling kan de ziekte wel tot stilstand brengen. Daardoor kunnen complicaties voorkomen worden. Het doel van de behandeling is het verminderen van uw pijnklachten en de kans verkleinen dat uw bot breekt of vervormt. Schade die al is ontstaan is niet te herstellen. Begin daarom zo vroeg mogelijk met de behandeling, ook al heeft u (nog) geen of weinig klachten.

Bisfosfonaten
De behandeling bestaat uit het gebruik van een bisfosfonaat. Dit medicijn hecht zich aan uw bot op aangetaste plekken. Het vermindert de activiteit van botafbrekende cellen. Er ontstaat een  normaal evenwicht ontstaan tussen botafbraak en botaanmaak. Bij de behandeling met een bisfosfonaat duurt het 1 tot 2 maanden voordat u minder pijn heeft.

Er zijn verschillende soorten bisfosfonaten met elk hun eigen manier van toedienen. Het meest gebruikte bisfosfonaat bij de botziekte van Paget is Zoledronaat, dit krijgt u eenmalig toegediend via een kort infuus van 15 minuten. Na een eenmalige behandeling met Zoledronaat kan soms voor enkele jaren de ziekte-activiteit tot rust worden gebracht. Zoledronaat kan vooral bij de eerste keer bijwerkingen geven. Op de dag van het infuus kunt u last krijgen van spierpijn of stijfheid. En enkele dagen na het infuus kunt u hoofdpijn, koorts of pijn in het aangedane bot krijgen. Meestal komen dit soort bijwerkingen bij een volgend infuus niet meer voor. Heeft u extra pijnklachten na het infuus? Uw arts kan u hiervoor tijdelijk extra pijnstilling geven.

Over het algemeen heeft Zoledronaat de voorkeur bij de behandeling, maar soms kan uw arts ervoor kiezen om u risedronaat te geven. In het verleden werden ook andere bisfosfonaten gebruikt, maar omdat deze minder krachtig zijn dan zoledronaat en risedronaat worden deze niet meer geadviseerd voor de ziekte van Paget.

Bisfosfonaten kunnen bijwerkingen hebben:

  • maagdarmklachten zoals buikpijn, zuurbranden, winderigheid en diarree
  • darmverstopping
  • een zweer in uw slokdarm, maag of twaalfvingerige darm. De kans hierop is groter als u na het innemen van het middel te snel gaat liggen


Denkt u dat u één van deze bijwerkingen heeft? Neem dan contact op met uw arts.

Bijwerkingen die heel zelden voorkomen bij langdurig gebruik van een bisfosfonaat:

  • hevige pijn in uw kaak
  • oorklachten zoals oorpijn, ooruitscheiding of oorinfecties


Neem ook bij deze bijwerkingen contact op met uw arts. Zijn de klachten toe te schrijven aan het gebruik van een bisfosfonaat, dan kan de oorzaak een beschadiging van het botweefsel van uw kaak of gehoorgang zijn.

Gebruikt u een bisfosfonaat en krijgt u een tandartsbehandeling? Kaakklachten kunnen ontstaan of verergeren na een tandartsbehandeling, zoals het trekken van een kies. Het beste kunt u, voordat u de behandeling laat doen, contact met uw arts opnemen. Daarnaast is het belangrijk dat uw tandarts ook weet dat u een bisfosfonaat gebruikt.


Controle door uw arts
Binnen 1 tot 3 maanden is het de bedoeling dat uw pijnklachten minder worden. Na 3 tot 6 maanden na de behandeling met een bisfosfonaat bekijkt uw arts of het medicijn werkt. Hij bekijkt dan de hoeveelheid alkalische fosfatase in uw bloed.

Onder controle blijven
Na een behandeling kan de botziekte van Paget lange tijd rustig blijven. Na verloop van tijd kan de aandoening wel weer actiever worden. U krijgt dan meer last van pijn. Het is daarom belangrijk dat u onder controle blijft van een specialist. Deze kan met bloed- en urineonderzoek vaststellen of de ziekte weer actief is. Een eventuele opvlamming is goed te behandelen met een nieuwe behandeling met een bisfosfonaat.

Pijnstillers
Overleg met uw arts over het gebruik van pijnstillers als u veel pijn heeft. De meest gebruikte pijnstiller is paracetamol.

Heeft u onvoldoende baat bij paracetamol, dan kan uw arts u misschien codeïne voorschrijven.  Aan codeïne kunt u echter wel wennen en u kunt last krijgen van obstipatie, vooral als u al wat ouder bent. Sommige mensen zijn overgevoelig voor codeïne en hebben meer last van de bijwerkingen.

Tot slot kan uw arts beslissen om u ontstekingsremmende pijnstillers voor te schrijven.

botziekte van Paget (pdf)

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?