Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Lupus erythematodes

Welke medicijnen kunnen u helpen?

Cutane en systemische lupus zijn niet te genezen. Behandeling met medicijnen kan uw klachten wel verminderen. Bij drug induced lupus is stoppen met de medicijnen die de klachten veroorzaken juist belangrijk.

De meest gebruikte medicijnen bij lupus zijn:

• Ontstekingsremmende pijnstillers
• Klassieke reumaremmers

Welke medicijnen u precies krijgt, hangt af van uw klachten.

Gewrichtspijn en stijfheid
Bij pijnlijke of stijve gewrichten schrijft uw arts pijnstillers voor. Vaak kiest uw arts eerst voor een eenvoudige pijnstiller, zoals paracetamol. Als dit niet genoeg helpt, kunt u een ontstekingsremmende pijnstiller (NSAID) krijgen, bijvoorbeeld naproxen of ibuprofen. Sommige NSAID's kunnen bij lupus ernstige overgevoeligheidsreacties geven. Daarom zal uw arts eerst kijken welke NSAID u veilig kunt gebruiken.

Als u ernstige gewrichtsklachten en ontstekingen heeft, kan uw arts klassieke reumaremmers (DMARD's) voorschrijven, bijvoorbeeld hydroxychloroquine, methotrexaat of azathioprine, of een lage dosering prednison. Deze medicijnen onderdrukken het afweersysteem, waardoor de ontsteking afneemt.

Huidafwijkingen
Bij ernstige huidafwijkingen krijgt u van uw arts een corticosteroïden zalf, soms in combinatie met afweer onderdrukkende medicijnen zoals prednison en azathioprine.

Zweertjes in de mond
Voor zweertjes in uw mond (aften) kan uw arts u lidocaïne of sucralfaat voorschrijven.

Fenomeen van Raynaud
Bij het fenomeen van Raynaud worden in bepaalde situaties uw bloedvaten te smal om voldoende bloed door te laten. Uw vingers en tenen kunnen daardoor verkleuren en pijn gaan doen. Bij ernstige klachten kan uw arts nifedipine, prazosine of ketanserine voorschrijven. Deze medicijnen verwijden de bloedvaten waardoor de bloedsomloop verbetert.

Trombose en longembolie
Bij trombose of een longembolie krijgt u bloedverdunnende medicijnen voorgeschreven, zoals fenprocoumon, acenocoumarol of acetylsalicylzuur. Deze middelen moet u bij een trombose meestal drie maanden slikken en bij een longembolie zes maanden. Als u vaker last krijgt van trombose zult u de medicijnen waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat u bepaalde antistoffen in uw bloed heeft die het risico op trombose verhogen.

Hart/longen/nieren
Bij problemen aan uw hart, longen of nieren, krijgt u afweer onderdrukkende medicijnen zoals azathioprine, cyclofosfamide, een hoge dosis prednison, of mycofenolaatmofetil voorgeschreven.

Hersenen/zenuwstelsel
Een ontsteking van de zenuwen of van de bloedvaten in de hersenen is ernstig en treed gelukkig zelden op. Als dit ontstaat, zal uw arts krachtige afweer onderdrukkende medicijnen voorschrijven.

Koorts
Als u plotseling hoge koorts krijgt kan dat een teken zijn dat de ziekte actiever is geworden. Uw arts zal dan meestal prednison voorschrijven en/of een andere reumaremmer (DMARD) aan de behandeling toevoegen.

Vermoeidheid
Net als plotselinge koorts kan ernstige vermoeidheid betekenen dat de ziekte actiever is geworden. Hydroxychloroquine kan hiertegen helpen. Als u al hydroxychloroquine gebruikt, kan uw arts de dosering misschien verhogen. Ook kan een lage dosering prednison ernstige vermoeidheid verminderen.

Drug induced lupus erythematodes
Drug induced lupus erythematodes ontstaat als reactie op het gebruik van bepaalde medicijnen. Het is daarom heel belangrijk dat u stopt met de medicijnen die de klachten veroorzaken.

Biologische medicijnen bij lupus
Als u systemische lupus heeft en behandeling met een klassieke reumaremmer (DMARD) onvoldoende effect heeft, kan uw arts onder bepaalde voorwaarden rituximab (MabThera®) of belimumab (Benlysta®) voorschrijven. Deze medicijnen behoren tot de biologische medicijnen.

Lees meer informatie over biologische medicijnen.

Nieuwe behandelmogelijkheden
Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelmogelijkheden bij lupus. Bij systemische lupus wordt vooral gekeken naar behandeling met biologische reumaremmers. Voor de behandeling van cutane lupus wordt onder andere gekeken naar het effect van de medicijnen tacrolimus en pimecrolimus. Ook wordt onderzoek gedaan naar behandeling met UVA-1 belichting en behandeling met laser.

 

Bestel de brochure

Wilt u meer weten over Lupus erythematodes?

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?