Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Lupus erythematodes

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Er zijn verschillende onderzoeken om lupus erythematodes mee vast te stellen. Uw arts zal u lichamelijk onderzoeken, een bloed- en urineonderzoek doen en soms een biopsie nemen.

Lichamelijk onderzoek
Tijdens het lichamelijk onderzoek zal uw arts vooral letten op huidafwijkingen in uw gezicht, armen en vingers. Hij let ook op:

• zweertjes in uw mond (aften)
• pijn en zwelling van uw gewrichten
• ruis aan uw hart en longen
• een vergrote lever en milt
 
Bloedonderzoek
Uw arts zal uw bloed testen om te kijken of:

• u genoeg rode en witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes heeft
• uw nieren normaal werken
• u antistoffen heeft die gericht zijn tegen cellen of weefsels in uw eigen lichaam
• de bezinking (BSE) en/of de CRP-waarde in uw bloed verhoogd zijn
• uw leverwaarden normaal zijn
• uw spieren niet ontstoken zijn

Urineonderzoek

Aan de urine kan uw arts onderzoeken of uw nieren ontstoken zijn. Hiervoor wordt de urine onderzocht op eiwit en bloedcellen.

Overig onderzoek
Soms is voor het stellen van de diagnose extra onderzoek noodzakelijk, zoals een röntgenfoto van de longen en bij hartklachten een hartfilmpje (ECG), of een echocardiografie. Uw arts kan ook besluiten een biopsie van uw huid of nier te nemen. Dat betekent dat uw arts, eventueel onder verdoving een klein stukje weefsel wegneemt met een holle naald. Onder een microscoop is dan te zien of u inderdaad lupus erythematodes heeft.

Aanwijzingen die kunnen wijzen op systemische lupus erythematodes:

 • Vlindervormige huidafwijkingen in uw gezicht
 • Verdikte rode plekken op uw huid
 • Overgevoeligheid voor zonlicht
 • Zweertjes in uw mond
 • Gewrichtsontstekingen
 • Ontsteking van longvlies of hartvlies
 • Nierontsteking
 • Aandoeningen van het zenuwstelsel 
 • Afwijkingen in uw bloed
 • Aanwezigheid van bepaalde antistoffen in uw bloed
 • Een verhoogd ANA-gehalte in uw bloed

 

Om zeker te weten dat u systemische lupus heeft, moet u minstens 4 van bovenstaande klachten hebben. Heeft u er minder dan 4? Dan zal uw arts  uw ziekte SLE-achtig noemen. Dat betekent dat het lijkt op systemische lupus erythematodes, maar dat de diagnose niet duidelijk is.

Drug induced lupus erythematodes
Als uw arts vermoedt dat u drug induced lupus erythematodes heeft, zal hij natuurlijk als eerste kijken naar de medicijnen die u gebruikt. Statinen (cholesterolverlagende medicijnen) en biologicals kunnen deze vorm van lupus veroorzaken. Als u stopt met het 'verdachte' medicijn en de klachten verdwijnen, weet u zeker dat u drug induced lupus heeft. Meestal gaan de klachten binnen een paar weken tot maximaal een half jaar helemaal over. Als uw arts toch twijfelt aan de diagnose, kan hij een bloedonderzoek doen. Waarschijnlijk zal hij in uw bloed antistoffen kunnen vinden die gericht zijn tegen uw eigen lichaam.

Bestel de brochure

Wilt u meer weten over Lupus erythematodes?

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?