Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Polymyalgia rheumathica

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Om de diagnose te kunnen stellen, zal uw arts u eerst een aantal vragen stellen om zo uw klachten in beeld te brengen. Daarna zal hij u lichamelijk onderzoeken.

De informatie uit uw verhaal en lichamelijk onderzoek  zal uw arts willen aanvullen met een bloedonderzoek naar de ontstekingsactiviteit in uw bloed. Dit kan een CRP-test zijn, of de bezinkingssnelheidtest (BSE), of beide.

Als uit één of uit beide tests een verhoging van de ontstekingsactiviteit in uw lichaam blijkt, zou het kunnen gaan om polymyalgia rheumatica.

Om andere aandoeningen uit te sluiten zal uw arts soms ook nog andere (bloed-)onderzoeken willen doen, zoals het maken van een röntgenfoto.

De diagnose

Als uw arts geen andere aandoening kan vaststellen, zal hij de diagnose polymyalgia rheumatica vaak kunnen stellen op basis van onder meer uw leeftijd (de meeste mensen met polymyalgia rheumatica zijn ouder dan 50 jaar), uw klachten en een verhoging van uw CRP- of BSE-waarde in uw bloed.

Naar de reumatoloog of de internist?
Meestal is het uw huisarts die polymyalgia rheumatica herkent en behandelt. Maar als hij de diagnose niet duidelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat de CRP- en BSE-test geen afwijkingen laten zien, verwijst hij u door naar een internist of reumatoloog. De reumatoloog of internist kan u verder onderzoeken. Soms blijkt dat u inderdaad PMR heeft, het kan ook zijn dat de reumatoloog tot een andere diagnose komt.

 

 


 

Bestel de brochure

Wilt u meer weten over Polymyalgia rheumatica?

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?