Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Sclerodermie

Welke medicijnen kunnen u helpen?

Bij sclerodermie schrijft uw arts medicijnen voor die het ziekteproces afremmen, zoals methotrexaat, azathioprine of mycofenolaat mofetil. Ook krijgt u medicijnen tegen uw klachten, bijvoorbeeld tegen huid- of maagklachten.

Tegen de ziekte zelf
Er zijn medicijnen die het ziekteproces bij chronische gewrichtsontstekingen afremmen, bijvoorbeeld methotrexaatazathioprine of mycofenolaat mofetil. Soms probeert uw arts hiermee tegen te gaan dat het bindweefsel toeneemt. Deze medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Uw bloed wordt daarom regelmatig onderzocht.

Cyclofosfamide wordt soms voorgeschreven als u een vorm van sclerodermie heeft waarbij ook organen door de ziekte worden aangetast.

Stamceltransplantatie kan een mogelijke behandeling zijn bij sommige sclerodermiepatiënten. Bij hen is de ziekte zo ernstig, dat de voorzuitzichten slecht zijn.

Tegen de klachten

  • Huidklachten: bij gelokaliseerde sclerodermie kan lichttherapie met UVA een positieve invloed hebben op uw huid. Bij jeuk kunt u vette crème gebruiken en eventueel antihistaminica.
    Jeuk kan ook veroorzaakt worden door een ijzertekort. Ua arts kan een ijzergebrek met een bloedtest uitsluiten
  • Ziekte van Raynaud: warme handschoenen, medicijnen, stoppen met roken, eventueel speciale verbandhandschoenen dragen als er zweertjes op de toppen van de vingers zijn
  • Slokdarmklachten: om de werking van uw slokdarm te verbeteren, kan uw arts een middel voorschrijven dat de spierkracht van uw slokdarm vergroot. Dit medicijn zorgt er ook voor dat er minder maagzuur naar uw slokdarm terugvloeit
  • Maagklachten: er zijn medicijnen die de vorming van maagzuur remmen. Omdat deze middelen meestal goed worden verdragen, kunt u ze langere tijd gebruiken
  • Hartklachten: als uw hart niet goed meer pompt, kunt u medicijnen krijgen die de hartspiercellen stimuleren
  • Longen: als de longen door de bindweefselvorming veel minder zuurstof kunnen opnemen en u kortademig wordt, kan het helpen als u extra zuurstof krijgt vanuit een zuurstoftankje krijgt. Als de bloeddruk in uw kleine bloedsomloop (zuurstof ophalen, afvalstoffen afvoeren) te hoog is, kan uw arts medicijnen voorschrijven die uw bloedvaten verwijden en op die manier de bloeddruk verlagen
  • Hoge bloeddruk: bij sclerodermie gaat verlies van de nierfunctie vaak samen met een verhoogde bloeddruk. Uw bloeddruk wordt dus scherp in de gaten gehouden. Als deze maar even stijgt, krijgt u al bloeddrukverlagende medicijnen. Meestal herstelt uw nierfunctie dan weer gedeeltelijk, maar soms is uw nier zo beschadigd dat nierdialyse noodzakelijk is

Bestel de brochure

Wilt u meer weten over Sclerodermie?

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Steun onderzoek naar sclerodermie

Wetenschappelijk onderzoek is dé sleutel tot genezing van sclerodermie.