Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Hulpmiddelen

Vergoeding van hulpmiddelen bij reuma

Misschien maak je vanwege je reumatische aandoening gebruik van bepaalde hulpmiddelen. Zoals hulpmiddelen om beter te kunnen bewegen of voor het uitvoeren van dagelijkse handelingen. De kosten van deze hulpmiddelen kun je soms (gedeeltelijk) vergoed krijgen via je zorgverzekering.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een hulpmiddel heb je vaak een verwijzing van je behandelaar nodig. Ook heb je meestal toestemming (een machtiging) van de zorgverzekeraar nodig. De zorgverzekeraar zal daarbij ook vragen om een indicatie of verwijzing van je arts of verpleegkundige. De zorgverzekeraar geeft die machtiging echter niet altijd. Koop daarom nooit zomaar een hulpmiddel met het idee dat het vergoed wordt. En kijk de regels na in het hulpmiddelenreglement van je zorgverzekeraar.

Welke hulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering?
Hulpmiddelen die nodig zijn voor je behandeling, revalidatie, verzorging of vanwege een bepaalde beperking worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit de basisverzekering. Denk aan orthopedische schoenen of een verstelbaar bed. Een volledig overzicht van hulpmiddelen die vergoed worden vanuit de basisverzekering vind je hier. Afhankelijk van het soort hulpmiddel en de gebruiksduur krijg je het hulpmiddel in eigendom of in bruikleen.

De kosten van hulpmiddelen die je in eigendom krijgt uit de basisverzekering tellen mee bij het eigen risico. Voor hulpmiddelen in bruikleen geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Je moet dan vaak wel borgkosten betalen, die je bij inlevering weer terug krijgt.

Verder kan (afhankelijk van het soort hulpmiddel) een wettelijke eigen bijdrage of maximum vergoeding gelden. Bij veel zorgverzekeraars kun je een aanvullende verzekering afsluiten die de wettelijke eigen bijdrage voor hulpmiddelen vergoedt.

Welke hulpmiddelen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering?
Hulpmiddelen die niet zijn opgenomen in de basisverzekering kun je soms (gedeeltelijk) vergoed krijgen via een aanvullende verzekering. Het verschilt per zorgverzekeraar welke hulpmiddelen (soort, merk, type en van welke leverancier) in de aanvullende verzekering zijn opgenomen en wat de hoogte van de vergoeding is. Je kunt dit terugvinden in de polisvoorwaarden of navragen bij de zorgverzekeraar.

Hoe zit het met mijn hulpmiddel als ik wissel van zorgverzekeraar?
Je mag een hulpmiddel dat je in eigendom hebt gekregen houden als je wisselt van zorgverzekeraar. Heb je een hulpmiddel in bruikleen? Ga dan na of de nieuwe zorgverzekeraar het hulpmiddel overneemt of dat je een ander hulpmiddel krijgt (bijvoorbeeld van een andere leverancier). Je kunt dit terugvinden in de polisvoorwaarden of navragen bij de zorgverzekeraar.

Zijn er andere vergoedingsmogelijkheden voor hulpmiddelen?
Hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen of om mobiel te blijven, zoals een traplift, een aangepaste auto of een rolstoel, worden vergoed via de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Wmo loket van je gemeente.

Hulpmiddelen voor op het werk, zoals een ergonomische bureaustoel, orthopedische werkschoenen of een aangepaste fiets of auto om van en naar het werk te reizen, worden onder bepaalde voorwaarden vergoed door het UWV. Meer informatie vind je op de website van het UWV.


 

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?