Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Onderzoeksfinanciering

Financiering aanvragen

Als u werkt bij een Nederlandse onderzoeksinstelling dan kunt u financiering voor reumaonderzoek aanvragen. Er zijn verschillende soort subsidies.

[English]

Het Reumafonds financiert ongeveer 60% van het onafhankelijke reumaonderzoek in Nederland en ontvangt geen overheidssteun. Het fonds is de grootste onafhankelijke financier van reumaonderzoek in Nederland. U kunt bij het Reumafonds een aanvraag doen voor financiering van:

  • Onderzoek: er zijn drie onderzoeksrondes per jaar. Er is een ronde voor fundamenteel onderzoek, een ronde voor translationeel onderzoek en een ronde voor klinisch onderzoek. De deadline voor het indienen hangt af van het soort onderzoek dat u aanvraagt. 
  • Hoogrisico-onderzoek: vanaf 2007 stelt het Reumafonds een apart Serendipity budget van €300.000 in. Dit budget is bedoeld voor (pilot)onderzoek waarvoor nog onvoldoende experimentele onderbouwing is (geen of weinig voorwerk, ook niet door anderen verricht). Maar waar wel enige theoretische onderbouwing mogelijk is. Of waarbij aannemelijk kan worden gemaakt dat in die richting wel eens een oplossing zou kunnen liggen.
    De ervaring heeft namelijk geleerd dat doorbraken of nieuwe onderzoeksrichtingen nogal eens uit onverwachte hoek komen.
    Aanvragen kunt u indienen via de normale jaarlijkse rondes
  • Reumafonds-ICI projecten: dit zijn projecten die zowel voldoen aan de projectvoorwaarden van het Reumafonds als de voorwaarden voor het Instituut voor Chemische Immunologie.
  • Congresreissubsidies. Deze aanvragen kunt u het gehele jaar door indienen, maar altijd minimaal 3 maanden voordat het congres plaats gaat vinden.


Voor alle aanvragen is er een formulier.

Aanmelden Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lopende onderzoeken en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot reuma.

Prevalentiecijfers reuma

Welke cijfers gebruikt u in uw onderzoek? En wat is uw bron? Mail uw antwoord naar: research@reumafonds.nl

Help met uw mening!

Het Reumafonds wil mensen die te maken hebben met reuma betrekken bij zijn activiteiten. Ook u kunt uw stem laten horen!