Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Onderzoeksfinanciering

Financiering aanvragen

Als u werkt bij een Nederlandse onderzoeksinstelling dan kunt u financiering voor reumaonderzoek aanvragen. Er zijn verschillende soorten subsidies.

Het Reumafonds financiert ongeveer 60% van het onafhankelijke reumaonderzoek in Nederland en ontvangt geen overheidssteun. Het fonds is de grootste onafhankelijke financier van reumaonderzoek in Nederland. U kunt bij het Reumafonds een aanvraag doen voor financiering van:

  • Onderzoek met een duur maximale duur van 2 of 4 jaar: er zijn drie onderzoeksrondes per jaar. Er is een ronde voor fundamenteel en fundamenteel-translationeel onderzoek, een ronde voor translationeel-klinisch onderzoek en een ronde voor onderzoek met een specifiek thema. De deadline voor het indienen hangt af van het soort onderzoek dat u aanvraagt. 
  • Hoogrisico-onderzoek: vanaf 2007 stelt het Reumafonds een apart Serendipity budget van €300.000 in. Dit budget is bedoeld voor (pilot)onderzoek waarvoor nog onvoldoende experimentele onderbouwing is (geen of weinig voorwerk, ook niet door anderen verricht). Maar waar wel enige theoretische onderbouwing mogelijk is. Of waarbij aannemelijk kan worden gemaakt dat in die richting wel eens een oplossing zou kunnen liggen. De ervaring heeft namelijk geleerd dat doorbraken of nieuwe onderzoeksrichtingen nogal eens uit onverwachte hoek komen.
    Aanvragen kunt u indienen via de normale jaarlijkse rondes
  • Reumafonds-ICI projecten: dit zijn projecten die zowel voldoen aan de projectvoorwaarden van het Reumafonds als de voorwaarden voor het Instituut voor Chemische Immunologie.
  • Programmalijnen/langlopende onderzoekslijnen: elk van deze lijnen houdt zich bezig met reumatologisch, immunologisch of orthopedisch onderzoek in de breedste zin van het woord. In 2018 worden bestaande en nieuwe ideeën voor deze lijnen getoetst op kwaliteit en relevantie.


Voor alle aanvragen is er een formulier.

Aanmelden Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lopende onderzoeken en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot reuma.

Prevalentiecijfers reuma

Welke cijfers gebruikt u in uw onderzoek? En wat is uw bron? Mail uw antwoord naar: research@reumafonds.nl

Help met uw mening!

Het Reumafonds wil mensen die te maken hebben met reuma betrekken bij zijn activiteiten. Ook u kunt uw stem laten horen!