Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Archief 2014

 

Comitébijeenkomst Heukelum
Op dinsdag 18 november zijn de trouwe vrijwilligers van de Reumafonds collecte te Wamel in het zonnetje gezet. De collecte wordt al sinds 1995 georganiseerd door mevrouw Verploegen en mevrouw Van Beem. Enkele collectanten ontbreken op de foto.

 


 

Comitébijeenkomst Heukelum 
Afgelopen vrijdag ( 28 november 2014) heeft er een informatie bijeenkomst plaats gevonden voor de collecteorganisatie van het Reumafonds van Heukelum.Tijdens deze ochtend werden de trouwe collectanten in het zonnetje gezet. De collecte te Heukelum wordt al jaren geleid door Marianne Hoefnagels. Op de foto ontbreken enkele collectanten. De collecte van het Reumafonds is volgend jaar van 16-21 maart. Mocht u willen meehelpen neem dan contact op met J. Mulder 06 222 89 498

 

 

Comitébijeenkomst Soest
Op 25 november j.l. kwamen in Soest een aantal vrijwilligers bij elkaar om even stil te staan bij het feit dat zoveel mensen jaarlijks trouw weer de straat op gaan voor het Reumafonds. Soest heeft een comité van trouwe mensen, die ieder jaar de collecte weer prima weten te regelen. Deze keer speciaal dank aan Tiny Weijs, die altijd mensen weet te enthousiasmeren en de avond voortreffelijk had voorbereid, en Carola van Breukelen die heel wat typwerk heeft verricht om het collecteweb te vullen! Via deze weg willen we graag ook alle trouwe collectanten die niet aanwezig waren hartelijk danken voor hun inzet! 

 

 

 

 

 

Comitébijeenkomst Rossum en Hurwenen
Dit jaar heeft Gera van Hezik de collecteorganisatie op zich genomen voor de plaatsen Rossum en Hurwenen. Zij nam het stokje over van mevrouw Fierant.
Mevrouw Fierant heeft ruim 30 jaar de collecte georganiseerd.

Voorafgaand aan de collecte is er een comitébijeenkomst geweest en zijn de trouwe collectantanten in het zonnetje gezet. Op de foto zien we de dames die al langer dan 30 jaar collecteren! (van links naar rechts) Jorien Mulder, regiocoördinator Reumafonds bedankte Antoinette Fierant, Mien Hoskam en Tonnie van Os voor hun trouwe werk als collectant voor het Reumafonds.

Winnende foto collectenieuws fotowedstrijd 2014!


Inzender Ilse van der Have:
"Op de foto's zie je mijn moeder op Kangoo Jumps. Mijn moeder heeft de collecte voor de 10e keer in Nieuwe Tonge georganiseerd, daarnaast heeft zij ook gecollecteerd. Dit jaar heeft mijn moeder op Kangoo Jumps gecollecteerd, twee goede doelen in één (geld ophalen en conditie op doen)"

Comité Blerick
De heer Bentlage, organisator van comite Blerick Koninklijk onderscheiden.

De heer Bentlage is Koninklijk onderscheiden doordat hij diverse vrijwilligers- functies bekleedt, o.a. dus het organiseren van collecte voor het Reumafonds!
Het Reumafonds feliciteert dhr. Bentlage met deze Koninklijke onderscheiding!


Bazar basisschool collecte te Hoogblokland
Deze cheque à €2014,- heeft regiocoördinator Jorien Mulder op 14 april jl. in ontvangst mogen nemen.

 

De cheque is het resultaat van een 2 daagse Bazaar op Christelijke Basisschool 'De Wegwijzer' te Hoogblokland tijdens de landelijke collecteweek in maart.

Opbrengst o.a. door verkoop lootjes. Voorafgaand aan de Bazaar is er op school veel aandacht besteed aan jeugdreuma. Een onderdeel daarvan was dat Jorien een ochtend op deze school aan alle kinderen een voorlichting heeft gegeven over jeugdreuma. Om de kinderen te laten voelen hoe het voelt om met stijve gewrichten te leven heeft Jorien enkele kinderen ingetaped met een krant om hun arm en hen diverse opdrachten laten doen.

Tijdens de overhandiging van de cheque, ruim een maand later, wisten de kinderen nog precies hoe het was en waren ze trots op het mooie bedrag voor het Reumafonds! 

Huldiging Harm Derks door burgermeester Border-Odoorn

Dhr Harm Derks is 25 april gehuldigd door de burgemeester van Borger-Odoorn, mede voor zijn inzet voor het Reumafonds.
Hij kwam op in klederdracht omdat hij dacht dat hij moest optreden met zijn dansgroep, maar hij kreeg totaal onverwachts een lintje.
Het Reumafonds feliciteert dhr. Derks met deze bijzondere onderscheiding! 

Zumbaparty voor Reumafonds

Zaterdagavond 12 april heeft Ilius Gijsbertha van krachtigengezond.nl een sportieve, gezellige Zumbaparty 'Spring Fever' georganiseerd in Zoetermeer. Tijdens de Zumbaparty is er 2,5 uur is gedanst op Caribische muziek. Hierbij is geld ingezameld voor het Reumafonds, totaal is er € 175,50 euro opgehaald. Het Reumafonds is erg blij met deze inzet!

Huldiging comité Hekendorp

Op 17 april is het comité Hekendorp bijeen geweest en zijn de trouwe collectanten gehuldigd. 4 van de 5 zijn al 25 jaar trouw aan het collecteren voor het Reumafonds. Dit alles onder de bezielende leiding van Marjola Vreeswijk, in het midden.

Jubileumviering van comité Andijk

Op 27 maart 2014 werden de vrijwilligers van het Reumafonds in Andijk tijdens een informatieve bijeenkomst in het zonnetje gezet en bedankt voor hun vele jaren van trouwe inzet.
 

Jubileumviering van comité Heerhugowaard


Op 10 april 2014 werden de vrijwilligers van het Reumafonds in Heerhugowaard tijdens een informatieve bijeenkomst in het zonnetje gezet en bedankt voor hun vele jaren van trouwe inzet.

Jubileumviering van comité Eys op 6 april jl.

De collecte voor het Reumafonds in Eys wordt door een dameskerkkoor georganiseerd, zij bestonden vorig jaar 60 jaar. Deze dames collecteren tussen de 20 en 40 jaar voor het Reumafonds. Mevrouw Jo Gulpen-Loneus verdient een aparte vermelding zij collecteert al meer dan 70 jaar!!! Mevrouw is begonnen als 8 jarige na school. Wij zijn deze vrijwilligers en mevrouw Jo Gulpen-Loneus in het bijzonder zeer dankbaar voor hun jarenlange inzet!

 

14 april: Comité Dieren






 

Wisseling van de wacht in Dieren! Het Reumafonds-comité  heeft op maandag 31 maart jl. afscheid genomen van drie van haar wijkhoofden. De dames hebben zich resp. 7, 10 en 15 jaar ingezet om de collecte in Dieren, Spankeren en Laag Soeren op rolletjes te laten verlopen. Tegelijkertijd zijn er 2 dames welkom geheten; zij hebben voor het eerst de collecte helpen organiseren. Dit jaar is er door dit enthousiaste team maar liefst € 5410,99 opgehaald met 108 collectanten. Het Reumafonds bedankt alle vrijwilligers hartelijk voor hun inzet!

3 april: Comité Uden

Het Reumafonds bedankte op 3 april de comitéleden van Uden hartelijk voor hun inzet en het enthousiasme tijdens de werkzaamheden voor de collecte in Uden, Volkel en Odiliapeel.

Dankzij deze dames en de 23 wijkhoofden die zij aansturen, hebben er 270 collectanten met de collectebus gelopen! Helaas is het voor  Patty Arts het de laatste keer, we bedanken haar voor haar inzet! In de 7 jaar dat zij als comité lid heeft gewerkt, heeft ze o.a. de administratie bijgehouden van alle vrijwilligers van Uden e.o.. Wilma van Kessel is 5 jaar als comité lid actief en ontving een boekenlegger als dank voor haar enthousiaste inzet. Wilma is erg betrokken en heeft veel nieuwe mensen geworven in haar eigen netwerk om ook te gaan collecteren! Dora van Zutphen is dit jaar al 35 jaar lid van het comité en Paula Maas is 30 jaar werkzaam, eerst als collectant, wijkhoofd en de laatste 15 jaar als organisator. Dora en Paula hebben ervoor gezorgd dat er in elke wijk een wijkhoofd is en er (bijna) in elke straat een collectant loopt! Beide dames worden verrast met een bos bloemen en een beeldje als blijk van waardering voor hun trouw, organisatietalent en liefde voor het vrijwilligerswerk dat zij al zo vele jaren uitvoeren! Enorm bedankt, dames!

7 april: Comité Apeldoorn (de Maten)
Atie van Schaagen is al 20 jaar zeer aktief voor het Reumafonds in Apeldoorn. Zij heeft een grote rol gespeeld bij het uitbouwen van de collecte in Apeldoorn.

In deze 20 jaar is Apeldoorn uitgegroeid tot een zeer grote collecte-organisatie, die daardoor inmiddels ook in verschillende stukken is verdeeld. Atie is zelf nog steeds organisator van de collecte in Apeldoorn de Maten. Verder zoekt zij in heel Apeldoorn én Ughelen naar nieuwe collectanten; dit jaar waren dat zo'n 130 collectanten die dankzij de hulp van Atie gevonden zijn. De collecte in Apeldoorn en Ughelen leverde dit jaar 33.683 euro op!
Wij danken Atie hartelijk voor de tomeloze inzet en onmisbare hulp bij de jaarlijkse collecte.

31 maart: comité Barendrecht

Wat is Barendrecht zonder de steun van al die vrijwilligers en professionals? Iedere week reikt een kandidaat van het CDA als blijk van waardering de "sleuteltaart" uit aan een sleutelfiguur. Een belangrijke sleutelfiguur die alle waardering verdient is Paula Dubbeld. Paula is de drijvende kracht achter het Reumafonds in Barendrecht. In de "Reumafonds collecteweek" van 10 t/m 15 maart hebben 170 collectanten gecollecteerd. Hiernaast zijn 13 wijkhoofden actief. Een grote groep die uiteraard geheel belangeloos hun, vaak spaarzame, vrije tijd aan het Reumafonds besteedt.


Paula Dubbeld benadrukt dat de eer zeker ook toekomt aan alle coördinatoren en collectanten van het Reumafonds in Barendrecht. "Je doet dit als vrijwilligers met elkaar en je kunt ook niet zonder elkaar", aldus Paula. Zij kreeg van Jilles van der Stoep van het CDA de heerlijke sleuteltaart van Bakker Pot uitgereikt.

27 februari: comité Enspijk

Op 27 februari heeft het Reumafonds 3 trouwe collectanten te Enspijk in het zonnetje gezet vanwege 25 jaar collecteren.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: Alie de Jager, Hettie van Steenis en Sophie Jongedijk.
Sophie is de stuwende kracht achter de collecte te Enspijk en organiseert ook al 25 jaar de collecte. Ze geven te kennen voorlopig nog te willen doorgaan.
Het Reumafonds is erg blij met deze vrijwillige inzet.

8 februari 2014: comité Oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het centrum van Oss hebben 3 leerlingen van het Maasland College de organisatoren van Oss twee zaterdagen ( 1 en 8 februari) geholpen met het werven van nieuwe collectanten. De winkelende mensen werden getrakteerd op koffie met zelf gebakken cup cakes en blokjes kaas voorzien van Reumafonds vlaggetjes. Ook zijn er honderden flyers door de leerlingen verspreid. De inspanningen werden beloond, er zijn nu al 8 nieuwe vrijwilligers die zich hebben aangemeld! Het Reumafonds bedankt Paul, Wilhelmien, Sem, Mick en Mike voor hun inzet!

6 februari 2014: comité Ommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks organiseert het comité Ommen de collecte en Ommen en omgeving. Dit jaar is aandacht besteed aan het feit dat het Reumafonds vele trouwe collectanten heeft. Tijdens een gezellige ochtend op 6 februari zijn alle collectanten die 25 jaar of meer collecteren in het zonnetje gezet. Het hoofd van de collecte is hiervoor speciaal uit Amsterdam naar Ommen gekomen. Mevrouw Martens en mevrouw Scholten collecteren al 50 jaar of meer voor het reumafonds. Daarnaast verzorgt mevrouw Scholten de collecte in Lemele. Mevrouw de Lange is organisator van het hele comité en zij is al 38 jaar actief. Ook haar man is actief voor het Reumafonds, hij ondersteunt mevrouw de Lange en heeft op diverse activiteiten in de regio geholpen.
Mevrouw Hierink, Slotman en dhr Soer zijn al 36 jaar actief en mevrouw Schuurman, Huisje en Wanders collecteren 25 jaar.

In totaal heeft deze club 324 keer gecollecteerd! De vrijwilligers hebben een boekenlegger of een mooi beeldje ontvangen voor hun inzet en een bos bloemen.

23 januari 2014: comité Boven Leeuwen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 januari was er een collectanten bijeenkomst van comité Boven Leeuwen. Ellen Vos, rechts op de bank nam afscheid als organisator en Linda van Hoorn, links op de bank neemt haar taak als organisator van comité Boven Leeuwen over. Tijdens deze bijeenkomst zijn er tevens trouwe collectanten gehuldigd, het Reumafonds is dankbaar voor de inzet van deze trouwe vrijwilligers.

23 januari 2014: comité Brummen Gelderland


 

 

 

 

 

 

Suze Zijlstra, Ingrid Bos en Henny Brouwer (niet op de foto), zijn de motor achter de collecte voor het Reumafonds in Brummen, Leuvenheim en Oeken. Zij zorgen er elk jaar voor dat in maart 60 collectanten van het Reumafonds met de collectebus op pad kunnen gaan. "Het collecteren kost maar een paar uurtjes tijd en met deze kleine investering kan je iets goeds doen", is de mening van de dames. Het Reumafonds is ontzettend dankbaar voor het werk dat zij al jarenlang belangeloos doen en heeft ze daarom in het zonnetje gezet met een bos bloemen! 

21 januari 2014: comité Ameide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 21 januari heeft er een collectanten bijeenkomst plaatsgevonden te Ameide. Tijdens de avond is er een dvd over het 85 jarig bestaan van het Reumafonds vertoond en is er een presentatie gegeven. Het comité haalt jaarlijks gemiddeld € 1750 op met 34 collectanten. Dit alles onder de bezielende leiding van Teunie Versluis, zij organiseert al 25 jaar de collecte te Ameide en heeft daarvoor 11 jaar gecollecteerd. Wij zijn alle vrijwilligers en mevrouw Versluis in het bijzonder ontzettend dankbaar!

Inloggen collecteapplicatie

Speciaal voor collecteorganisatoren om de collectehandleiding te raadplegen, online materiaal te bestellen en de financiële afdracht te regelen

Reumafonds zoekt collectanten.

Helpt u mee?



Aanmelden Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lopende onderzoeken en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot reuma.

Wat weet u van reuma?