Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

ANBI-status

De zekerheid van belastingvoordelen

Het Reumafonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het Reumafonds en zijn donateurs belastingvoordelen genieten.

Giften aftrekbaar
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting. Het Reumafonds hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

De ANBI-gegevens van het Reumafonds
Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat het Reumafonds specifieke gegevens openbaar maakt. U vindt ze hieronder.

 • Naam instelling: Stichting Nationaal Reumafonds
 • RSIN/Fiscaal nummer: 002708425
 • Contactgegevens
 • Doelstelling: De Stichting Nationaal Reumafonds, kortweg het Reumafonds, stelt zich ten doel de bestrijding van reuma en de gevolgen daarvan in Nederland. Daarbij is het Reumafonds primair gericht op alle reumapatiënten samen, respectievelijk op categorieën van reumapatiënten, en niet zozeer op individuele reumapatiënten.
 • Beleidsplan
 • Bestuurssamenstelling: één bestuurder/algemeen directeur (gecontroleerd door de Raad van Toezicht)
 • Naam van de bestuurder: Drs. H.J.L. (Lodewijk) Ridderbos
 • Beloningsbeleid: Het Reumafonds beloont zijn medewerkers marktconform en heeft daarbij het uitgangspunt dat een matiging van de salarissen in de goededoelensector gewenst is, zonder dat dit ten koste mag gaan van de mogelijkheden om kwalitatief goed personeel aan te stellen. Het Reumafonds heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling (de
  Algemene Arbeidsvoorwaarden Reumafonds) met een actueel salaris- en functiehuis: het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde cao-afspraken in Nederland. De functies zijn beschreven aan de hand van het huidige organogram en voor de waardering van de functies wordt de systematiek van Bakkenist toegepast.
  In totaal is er een veertigtal personen dat deel uitmaakt van de Raad van Toezicht, van de diverse adviesraden of van commissies van het Reumafonds. Het is het beleid van het Reumafonds dat deze functionarissen geen bezoldiging ontvangen. Zij zijn in die zin vrijwilliger van het Reumafonds. Onkostenvergoedingen aan bovengenoemde functionarissen vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Van de mogelijkheid om onkosten te declareren wordt op zeer beperkte schaal gebruikgemaakt.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Financiële verantwoording

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Aanmelden Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lopende onderzoeken en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot reuma.

Doneer online

Uw gift is hard nodig. Helpt u ons? Bekijk de mogelijkheden om te doneren.

Wat weet u van reuma?