Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Structuur

Het Reumafonds heeft ongeveer 50 betaalde medewerkers. De meeste werken op het kantoor in Amsterdam. De structuur van de organisatie is in het organogram beschreven.

Landelijk beleid en uitvoering
De ongeveer 35 medewerkers in Amsterdam houden zich bezig met de strategie- en beleidsbepaling en de landelijke uitvoering van de kernactiviteiten van het Reumafonds.

Collecteorganisatie
Voor de organisatie van de collecte heeft het Reumafonds het land in regio's ingedeeld. Regiocoördinatoren van het Reumafonds zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de collecte in hun regio. Onze regiocoördinatoren sturen collecteorganisatoren en wijkhoofden in de regio aan en zij op hun beurt de collectanten. Collecteorganisatoren, wijkhoofden en collectanten zetten zich vrijwillig in voor het Reumafonds. In totaal gaat het om 55.000 vrijwilligers.

Bestuur en Toezicht
De bestuurder, tevens algemeen directeur, is eindverantwoordelijk voor de vorming en uitvoering van het beleid. Hierover legt hij verantwoording af aan de onafhankelijke Raad van Toezicht. Deze controleert de bestuurder. De bestuurder laat zich adviseren door verschillende Adviesraden.

Lees de statuten van het Reumafonds en het reglement van Bestuur en Toezicht.

Aanmelden Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lopende onderzoeken en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot reuma.

Doneer online

Uw gift is hard nodig. Helpt u ons? Bekijk de mogelijkheden om te doneren.

Wat weet u van reuma?