Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Hulp en aanpassingen

Welke hulpmiddelen en aanpassingen worden vergoed?

Hulpmiddelen kunnen veel geld kosten. Ga daarom eerst na of een hulpmiddel wordt vergoed voordat u het aanschaft of laat u daarbij adviseren.

Allerlei regelingen
Voor hulpmiddelen en aanpassingen bestaan allerlei vergoedingsregelingen. Het is niet eenvoudig om inzicht te krijgen in de vergoedingsmogelijkheden. Laat u daarom adviseren door een ergotherapeut of een reumaverpleegkundige voordat u een hulpmiddel of aanpassing koopt. Ook op hulpmiddelenwijzer.nl vindt u veel informatie over de vergoedingsmogelijkheden van verschillende hulpmiddelen. 

Hulpmiddelen kunnen op de volgende manieren worden vergoed:

  • Voor woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen (bijvoorbeeld een scootmobiel) kunt u een aanvraag indienen bij het Wmo-loket in uw gemeente
  • Zorgverzekeringen vergoeden sommige hulpmiddelen. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar naar de mogelijkheden
  • Het UWV vergoedt onder bepaalde voorwaarden hulpmiddelen die u nodig heeft voor uw werk. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van het UWV


Naar de gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent dat uw gemeente u vanuit de Wmo moet ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u terecht voor het aanvragen van voorzieningen. U kunt daarbij denken aan woningaanpassingen, hulp in het huishouden of bijvoorbeeld een vervoerspas. Gemeenten hebben veel vrijheid om dit naar eigen inzicht in te vullen. Het is daarom mogelijk dat verschillende gemeenten verschillende voorzieningen bieden.

Zorgverzekeraar
Hulpmiddelen die u nodig heeft voor uw behandeling, revalidatie of verzorging krijgt u vergoed vanuit uw basisverzekering. Voor sommige andere hulpmiddelen kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Voor de aanvullende verzekering hanteren zorgverzekeraars ieder hun eigen voorwaarden en procedures. Informeer daarom bij uw eigen zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn. Meer informatie over vergoedingen vanuit de zorgverzekering leest u ook op de website van het ministerie van VWS.

Wilt u meer weten over hulp, aanpassingen en de verschillende regelingen? Raadpleeg dan de website Regelhulp.nl.

Hulp en aanpassingen (pdf)

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?