Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

School

De school denkt met u mee

Kinderen met jeugdreuma kunnen meestal naar een reguliere school. Soms is wel een aanpassing of extra ondersteuning nodig, of is het verstandiger om naar een speciale school te gaan.

Als uw kind veel klachten heeft vanwege de reuma, dan is het mogelijk dat hij extra zorg en aandacht nodig heeft. Sinds augustus 2014 is de Wet Passend 0nderwijs ingevoerd. Het uitgangspunt van dit nieuwe stelsel is dat alle leerlingen recht hebben op een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. De bedoeling is dat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op school, ook als hij extra ondersteuning nodig heeft.

Wat betekent dit voor u, als ouders?
Voor u als ouders betekent dit dat u, vergeleken met de situatie van voor augustus 2014, minder hoeft te regelen. U hoeft bijvoorbeeld geen indicatie aan te vragen voor uw kind, als het extra ondersteuning of speciaal onderwijs nodig heeft. De school waar uw kind is aangemeld is verantwoordelijk om een passende onderwijsplek voor uw kind te vinden. Dit heet 'zorgplicht'. Uiteraard gaat dat allemaal in overleg met u, als ouders.

Een school kiezen
U kiest als ouders zelf een school voor uw kind. En u kunt uw kind bij elke school van uw keuze aanmelden. Dat kan ook een school voor(voortgezet) speciaal onderwijs zijn. Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Dan is het belangrijk dat de school het niveau biedt dat past bij uw kind.

Het is belangrijk dat u, als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dat aangeeft op het moment dat u uw kind aanmeldt.

Zorgplicht van de school: waar is uw kind het beste op zijn plaats?
De school waar u uw kind aanmeldt, is verantwoordelijk om een passende onderwijsplek te bieden. Samen met u bekijkt de school of en welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. De school moet daarna beslissen of het die ondersteuning zelf kan bieden. Als dat niet kan, dan zoekt de school een andere passende school of oplossing. Dit is de zogenaamde 'zorgplicht': de scholen in de regio werken samen om kinderen de meest geschikte onderwijsplek te bieden.

Uw kind kan dan bijvoorbeeld het aanbod krijgen om:

  • op de eigen school te blijven, met eventuele extra hulp
  • op een andere reguliere school aangemeld te worden
  • naar een school voor speciaal onderwijs te gaan


Ondersteuning nodig voor u en de school?

U kunt samen met de school een beroep doen op de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). Deze consulenten maken deel uit van het netwerk Ziezon. Een consulent geeft onderwijsondersteuning voor leerlingen die een (chronische) aandoening, zoals reuma, hebben. De consulent geeft bijvoorbeeld advies aan de leraar of geeft tips over leerhulpmiddelen voor uw kind. Ook kan de consulent helpen om het contact tussen u, uw kind, de school en het ziekenhuis goed te laten verlopen. U leest meer informatie over wat de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen doen en waar u ze kunt vinden op de website van Ziezon.

Meer informatie
U leest meer informatie over de Wet Passend Onderwijs en wat dit voor u en uw kind betekent op de website passendonderwijs.nl en op rijksoverheid.nl

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?