Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Aanvullend onderzoek

Zoeken naar de oorzaak

Met lichamelijke klachten kunt u het beste naar uw huisarts gaan. Uw huisarts kan een diagnose stellen. Bij twijfel kan uw arts aanvullend onderzoek laten doen of u doorverwijzen naar een specialist. Een goede en snelle diagnose is nodig om u goed te kunnen behandelen.

Naar de huisarts
Als u de oorzaak van uw klachten wilt weten is het nodig dat u naar uw huisarts gaat. Uw arts probeert samen met u de diagnose te stellen. Dit betekent dat hij uitzoekt wat er precies aan de hand is. Uw arts stelt u vragen over uw klachten en doet zo nodig lichamelijk onderzoek.

Doorverwijzen of niet
Uw arts kijkt naar de aard en de ernst van uw klachten. Afhankelijk daarvan besluit hij of hij u zelf verder behandelt of dat hij u doorverwijst naar een specialist. Dat kan een reumatoloog zijn, maar bijvoorbeeld ook een internist of een orthopedisch chirurg.

Hoofdgroepen reuma
Reuma is een verzamelnaam voor emer dan 100 verschillende aandoeningen. Reumatische klachten passen vaak bij een van de 3 hoofdvormen van reumatische aandoeningen: artrose, ontstekingsreuma en wekedelenreuma. Als uw arts een idee heeft om welke vorm het bij u gaat, kan hij gerichter aanvullend onderzoek laten doen.

Aanvullend onderzoek
De meest gebruikte vormen van aanvullend onderzoek bij reumatische klachten zijn:


Waarom een diagnose?
Uw arts wil een zo compleet mogelijk beeld krijgen. Dat is belangrijk om de volgende redenen:

  • Uw arts kan u medicijnen en behandelingen voorschrijven die een positieve invloed hebben op het verloop van uw aandoening
  • U kunt maatregelen nemen om met uw aandoening om te gaan
  • U kunt zelf gericht informatie zoeken


Ook kan het voor u een opluchting zijn als eindelijk duidelijk is bij welke aandoening uw klachten horen.

Komen tot een diagnose
Bij klachten die wijzen in de richting van reuma lijkt het stellen van de diagnose op het maken van een puzzel. Eén puzzelstukje zegt nog niets over het geheel. Pas als alle stukjes in elkaar passen wordt het hele plaatje zichtbaar. Er kan veel tijd overheen gaan voordat de puzzel compleet is.

Aanvullend onderzoek (pdf)

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?