Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Overig

5 onderzoeken: jicht, impingement, lyme-artritis, bacteriële artritis, onbegrip bij reuma

Een nieuwe aanpak voor jicht?
In dit project zal dr. Leo Joosten een nieuwe manier om jicht te behandelen onderzoeken.
Hij gaat hiervoor een mechanisme bestuderen waarvan bij andere ziektes is aangetoond dat het de ziekte doet afnemen. De medicijnen die op dit mechanisme zijn gebaseerd noemt men HDAC-remmers.

HDAC-remmers, die vooral bij de behandeling van kanker worden gebruikt, blijken in lagere doseringen ook ontstekingsremmend te werken. Maar het is niet bekend hoe dit precies gebeurt. Wel is duidelijk dat er overeenkomsten zijn met de werking van het gangbare huidige medicijn bij jicht, colchicine. Dat gegeven biedt dr. Leo Joosten handvatten om precies uit te zoeken hoe het mechanisme waarop HDAC-remmers zijn gebaseerd ontstekingsremmend kunnen werken. Daarnaast gaat hij onderzoeken wat de mogelijke therapeutische waarde bij jicht zou kunnen zijn.

Jicht is een reumatische ziekte waarbij urinezuurkristallen neerslaan in de gewrichten. Dit komt doordat de stofwisseling in het lichaam niet goed verloopt, waardoor urinezuur zich ophoopt. Vaak gaat een eerste aanval over in chronische jicht. De aandoening komt vaker voor bij mannen en ontstaat meestal na het 40ste levensjaar.

Dr. Leo Joosten is pathobioloog bij het UMC St Radboud te Nijmegen.

Titel: Exploring a novel anti-inflammatory therapeutic strategy for gouty arthritis through inhibition of microtubule-inflammasome interaction
Projectleider: Dr. L.A.B. Joosten
Universiteit:Radboud Universiteit Nijmegen
Verwachte looptijd: 2013-2016

Verbeteren schouderbehandeling bij impingement
Om het impingement syndroom -inklemming van schouderspieren met een slijmbeursontsteking- goed te kunnen behandelen,  is het belangrijk om de oorzaak ervan te vinden. Tot nu toe is dat niet goed mogelijk. Uiteindelijk verwijdert de chirurg de ontstoken slijmbeurs meestal. Maar de resultaten van deze operatie zijn wisselend. Prof. dr. Rob Nelissen (LUMC, Leiden) zal in dit onderzoek de achterliggende reden van het ontstaan van de schouderimpingement proberen vast te stellen.

Bij inklemming (impingement) van de schouder raakt de schouderspier bekneld tussen de kop van de bovenarm en het schouderblad. De slijmbeurs die de bewegingen in de schouder soepel moet laten verlopen, raakt ontstoken. Impingement doet veel pijn en zorgt ervoor dat de arm slecht te heffen is. Het treft vooral mensen in de leeftijd tussen de 40 en 50 jaar.

De behandeling bestaat uit pijnstillers of injecties met ontstekingsremmers. Als dit niet voldoende helpt,  zal de chirurg ruimte maken rond de beknelde spieren door bot weg te halen en de ontstoken slijmbeurs uit de schouder te verwijderen.  Maar doordat we de oorzaak van de ontsteking niet kennen, is de operatie niet altijd effectief.  Uit een ander onderzoek blijkt dat er bij de ene patiënt sprake is van een samendrukking van de spieren door botuitsteeksels aan het uiteinde van het schouderblad, terwijl er bij de andere patiënt meer sprake is van instabiliteit van de spieren die een wisselende afknelling geven. Beide groepen van oorzaken hebben een verschillende behandeling nodig.

De onderzoeker zal met behulp van röntgenfoto's, MRI-scans en driedimensionaal onderzoek van hoe de patiënt de schouder nog kan bewegen meten, hoe je de juiste oorzaak van de beknelling kunt vaststellen. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek zullen leiden tot een betere, op de individuele patiënt toegesneden behandeling zal.

Titel onderzoek: The SUbacromial impingement SYndrome: divide and conquer? (SuSy Study)
Projectleider: Prof.dr. RGHH Nelissen
Universiteit: LUMC Leiden
Verwachte looptijd: 2013-2015

 

Geknakte antenne oorzaak gewrichtsontstekingen door tekenbeet?
Dr. Leo Joosten van het UMC St Radboud te Nijmegen heeft een vermoeden dat een molecuul in het bloed van mensen met de ziekte van Lyme verantwoordelijk is voor het ontstaan van gewrichtsontstekingen. Het zou een fout signaal geven aan het afweersysteem. Wie weet ligt daar de basis voor een medicijn.

Gewrichtsontstekingen door een besmetting (via teken) met de Borrelia burgdorferi bacterie komen steeds vaker voor. Op dit moment bij 10 tot 20% van de patiënten. Die ontstekingen - vaak de knieën- kunnen de gewrichten ernstig en voorgoed beschadigen.

Een goede behandeling er niet. Maar dr. Joosten doet al langer onderzoek naar deze ziekte en daaruit blijkt dat de Borrelia bacterie een sterke invloed heeft op het aanmaken van ontstekingseiwitten in het bloed, zoals Interleukine -1 en -17.

Deze ontstekingseiwitten stimuleren de aanmaak van speciale afweercellen die vaker betrokken zijn bij het uitlokken van chronische ziekten zoals reuma en Lyme. Maar dat gebeurt niet bij iedereen die door een besmette teek is gebeten. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk gebeurt dat alleen bij mensen bij wie de afweercellen een speciale 'antenne' hebben voor het herkennen van bacteriën. Die antenne, een molecuul, zet een proces ingang waarbij de bacterie wordt afgebroken. Dr. Joosten vermoedt dat die antenne bij sommige patiënten geknakt is, waardoor hij niet goed werkt en er veel te veel ontstekingseiwitten worden aangemaakt.

In dit onderzoek gaat hij eerst zijn vermoeden testen. Vervolgens gaat hij na of de hij de geknakte antennes ook kan repareren. Daarmee zet hij de eerste stappen op weg naar een behandeling van de gewrichtsontsteking bij de ziekte van Lyme.

Project: The interaction between NOD2-autophagy pathway and inflammasome activation determines the chronicity of Lyme arthritis
Projectleider: Dr. L.A.B. Joosten
Universiteit: RadboudMC Nijmegen
Verwachte afronding: 2013

 

Kill the beast!
Bij de meeste reumatische ziektes is de aanleiding onbekend. Er bestaan echter ook gewrichtsontstekingen waarbij een bacterie de boosdoener is.

Deze zeer ernstige ontstekingen zijn goed met antibiotica te behandelen, maar de schade is vaak groot. Dit zou misschien beperkt kunnen worden als de ontstekingsreactie die door de afbraakproducten van de gedode bacteriën vaak in stand wordt gehouden, met een prednisoninjectie in het gewricht wordt afgeremd.

Mw. dr. Danielle Gerlach gaat onderzoeken of met deze methode de ontsteking minder schade in het gewricht veroorzaakt.

Titel: Efficacy and safety of adjuvant intra-articular corticosteroids in bacterial arthritis (BACI trial)
Projectleider: Mw. dr. D.M Gerlag
Universiteit: AMC Amsterdam
Verwachte afronding: 2011

 

Bitter zoet maken
Prof. dr. Rinie Geenen van de Universiteit Utrecht gaat onderzoeken hoe vaak onbegrip, verdriet, boosheid, kracht en verbittering voorkomen bij patiënten met reumatische aandoeningen.

Daarnaast onderzoekt hij patiënten die een arbeidskeuring ondergaan: hoe reageren zij hier op en waar hangt dat van af? Misschien van hoe machteloos en onbegrepen zij zich voelen?

Doel is om de hulpverlening aan deze patiënten te verbeteren. Door de houding van zorgverleners en maatschappelijk instanties te veranderen en de patiënten weerbaarder te maken.

Titel: The significance of combined (in)validation and (un)controllability for adjustment to rheumatic diseases Projectleider: Prof. dr. R.Geenen
Universiteit: UMC Utrecht
Verwachte afronding: 2013

Meepraten over reuma?

Like dan onze Facebook-pagina

Wat weet u van reuma?

Op zoek naar een ziekenhuis?