Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Beleggingen door goede doelen

Hoe kijkt het Reumafonds aan tegen beleggen en belegt het fonds zelf?
Het Reumafonds belegt geen inkomsten uit de collecte of geld van donateurs. Wel beleggen we een deel van onze reserves. Het gaat onder andere om het deel waarmee we langlopend wetenschappelijk onderzoek financieren. Dit is belangrijk voor de continuïteit van dit onderzoek en van onze organisatie. Met de zogeheten continuïteitsreserve voldoen we aan de normen van het CBF. Het Reumafonds belegt conservatief om langlopende verplichtingen altijd te kunnen nakomen. Dit wil zeggen dat niet belegd wordt in risicovolle aandelen, maar wel in obligaties.

Streng toezicht
Het Reumafonds vindt het belangrijk dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met haar belegde vermogen en ziet het als haar taak daar streng op toe te zien. Sinds januari 2013 heeft het RF het vermogensbeheer ondergebracht bij IBS assetmanagement. De beleggingsstrategie is conservatief; circa 70% obligaties en 30% aandelen met een bandbreedte van plus of min 10%. Tevens is gekozen voor een maatschappelijk verantwoorde portefeuille.

Aanmelden Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lopende onderzoeken en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot reuma.

Bestel een brochure

Wilt u meer weten over specifieke aandoeningen of het jaaroverzicht bestellen?