Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Professionals

Informatie voor onderzoekers en reumaprofessionals

Projectrondes 2017
In 2017 kunnen geen voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek meer worden ingediend, alle deadlines zijn verstreken. Informatie over de projectrondes in 2018 wordt eind 2017 op deze pagina gepubliceerd.

Internationale visitatie 2018
Op dit moment ontvangen 17 onderzoeksgroepen in Nederland langdurige financiële ondersteuning van het Reumafonds. Elk van deze zogenoemde programmalijnen houdt zich bezig met reumatologisch, immunologisch of orthopedisch onderzoek in de breedste zin van het woord.

Elke vijf jaar vindt er een beoordeling van de huidige langlopende onderzoekslijnen van het Reumafonds plaats tijdens een internationale visitatie. De eerstvolgende visitatie is gepland in 2018. De internationale visitatie is daarnaast ook bedoeld om nieuw te starten onderzoekslijnen te beoordelen.

Voor zowel de huidige als de nieuw te starten programmalijnen geldt dat alleen die lijnen met de hoogste kwaliteit en relevantie gefinancierd kunnen worden.

Voor alle lijnen gelden de volgende voorwaarden:
• De aanvrager dient afdelingshoofd en/of hoogleraar te zijn;
• De aanvrager dient een aantoonbaar track record in het veld te hebben van minimaal 10 jaar;
• Er zijn concrete en relevante milestones geformuleerd die behaald worden gedurende de looptijd van de onderzoekslijn;
• Er zijn concrete en relevante resultaten geformuleerd die in 2023 behaald worden;
• Het onderzoek leidt tot iplementeerbare resultaten;
• Het onderzoek is translationeel van aard, zowel bedside to bench als bench to bedside;
• Er is sprake van samenwerking tussen afdelingen en/of tussen universiteiten;
• Er is zichtbare patientbetrokkenheid.

De ingediende voorstellen voor langlopende lijnen worden eerst getoetst op naleving van de (financiële) voorwaarden en op de door de directie geformuleerde beleidsvoorwaarden. Pas daarna worden de voorstellen doorgestuurd aan de beoordelingscommissie.

Twijfelt u of uw aanvraag passend is, neem dan contact op met de afdeling Onderzoek en Innovatie via research@reumafonds.nl.

Het invulformulier, de bijbehorende invulinstructie en een formulier voor uw begroting vindt u op de pagina met aanvraagformulieren. De deadline voor het indienen van de documenten is 8 december 2017. 

Aanvragen van onderzoeksfinanciering
Bent u onderzoeker? Dan vindt u hier informatie over het aanvragen van financiering en de aanvraagformulieren.

Ondersteuning van uw praktijk
Daarnaast wil het fonds uw (onderzoeks)praktijk ondersteunen. U kunt een oproep laten plaatsen voor patiënten voor uw onderzoek op de website van het Reumafonds.

U kunt logo's van het Reumafonds downloaden voor op uw proefschrift, poster of PowerPointpresentatie. En u vindt links naar websites van onderzoekers, reumaorganisaties en onderzoeken.

Aanmelden Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lopende onderzoeken en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot reuma.

Prevalentiecijfers reuma

Welke cijfers gebruikt u in uw onderzoek? En wat is uw bron? Mail uw antwoord naar: research@reumafonds.nl