Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Programmalijnen

Het langlopend onderzoek van het Reumafonds

Het Reumafonds biedt langdurige financiële ondersteuning (programmalijnen) aan 17 onderzoeksgroepen van verschillend pluimage om levensvatbare onderzoeksideeën verder uit te werken.
  
[English]

Het Reumafonds is, voor zover bekend, het enige fonds dat op deze wijze onderzoeksgroepen ondersteunt. We doen dit al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw en het heeft ervoor gezorgd dat het Nederlandse reumaonderzoek momenteel in de wereldtop staat. Iedere vijf jaar worden de onderzoeksgroepen gevisiteerd. Het wetenschappelijke werk wordt dan beoordeeld door een commissie die bestaat uit topwetenschappers uit diverse Europese landen. Na de visitatie beslist het Reumafonds welke onderzoeksgroepen voor vijf jaar (opnieuw) financiering ontvangen. De laatste visitatie was in mei 2013.

De professoren hebben ieder hun eigen onderzoekspecialiteit. De één houdt zich bezig met de vroegste opsporing van reuma, de ander met herstel van kraakbeen of met de inzet van technologische mogelijkheden bij de behandeling. De meeste onderzoeksgroepen richten zich op meerdere vormen van reuma, andere alleen op bijvoorbeeld jeugdreuma of artrose.

De onderzoeksgroepen die langlopende steun van het Reumafonds ontvangen zijn: 

Universiteit Hoogleraar Onderzoeksthema Bijzonderheden  
AMC Amsterdam reumatologie Prof. dr. Dominique Baeten Behandeling op maat gericht op het afbouwen van medicijnen  
VUmc Amsterdam reumatologie Prof. dr. Hans Bijlsma Behandeling vroegste fases reuma  

VUmc Amsterdam immunologie

Prof. dr. R van Vollenhoven Voorspellen of een behandeling effect zal hebben in de eerste fase van reuma  
Vumc Amsterdam orthopedie Prof. dr. Barend van Royen Duidelijk maken wat de invloed van beweging is op artrose  
LUMC Leiden reumatologie Prof. dr. Tom Huizinga Begrijpen immunologische processen bij reuma  
LUMC Leiden reumatologie/artrose Prof. dr. Margreet Kloppenburg Behandeling van handartrose  
LUMC Leiden orthopedie Prof. dr. Rob Nelissen Voorkomen loslaten heup- en knieprotheses  
LUMC Leiden immunologie Prof. dr. Bart Roep Kennis over genetische aanleg omzetten in behandeling tegen reuma  
UMCU Utrecht diergeneeskunde Prof. dr. René van Weeren Opsporen eerste bewijzen voor ontstaan artrose via beeldvorming  
UMCU Utrecht reumatologie Prof. dr. Jaap van Laar Onderzoek naar effecten van behandelingen  
UMCU Utrecht orthopedie Prof. dr. Wouter Dhert Ontwikkeling biogel voor herstel kraakbeen  
UMC Utrecht kinderimmunologie Prof. dr. Berent Prakken Verbeteren behandeling jeugdreuma  
Radboud UMC Nijmegen reumatologie Prof. dr. Peter van der Kraan Artrose en kraakbeenregeneratie  
MUMC Maastricht orthopedie Prof. dr. Lodewijk van Rhijn  Kweken kraakbeen en kraakbeentransplantatie  
Erasmus MC Rotterdam orthopedie Prof. dr. Jan Verhaar Beginfase artrose onderdrukken zodat kraakbeen zich kan herstellen  
Erasmus MC Rotterdam huisartsengeneeskunde Prof. dr. Bart Koes Verbeteren behandelen artrose bij de huisarts  
Twente, Enschede biomedische technologie Prof. dr. Marcel Karperien / prof. dr. Daniël Saris Inzet technologie bij opsporing en behandeling artrose  

 

Aanmelden Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lopende onderzoeken en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot reuma.

Prevalentiecijfers reuma

Welke cijfers gebruikt u in uw onderzoek? En wat is uw bron? Mail uw antwoord naar: research@reumafonds.nl