Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Adviesraden

De bestuurder, tevens algemeen directeur, wordt bijgestaan door de Adviesraden.

De Adviesraden bestaan uit:

  • de Wetenschappelijke Adviesraad Reumafonds (WAR)
  • de Adviesraad Bijzondere Projecten (ABP)
  • de Internationale Visitatiecommissie (IVC)
  • de Internationale Beoordelingscommissie grootschalige projecten (IBC)

 

De Adviesraden hebben tot taak de algemeen directeur te adviseren. De adviezen zijn niet bindend. De leden van een Adviesraad ontvangen geen bezoldiging.

De samenstelling, bevoegdheden en taken van de Adviesraden worden vastgesteld bij reglement door de bestuurder en onder goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Commissies
De bestuurder kan, na verkregen toestemming van de Raad van Toezicht, onder haar verantwoordelijkheid commissies instellen als uitwerking van de adviezen op een specifieke terrein.

Aanmelden Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lopende onderzoeken en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot reuma.

Doneer online

Uw gift is hard nodig. Helpt u ons? Bekijk de mogelijkheden om te doneren.

Wat weet u van reuma?